CEO Inbev Carlos Brito zet schouders onder Lazarus

7 June 2018Nieuws en kalender

Schadelijk alcoholgebruik is een groot en wereldwijd gezondheidsprobleem en de bron van veel overlastproblemen. De stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven en AB InBev slaan met project ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ de handen in elkaar om dat complexe probleem aan te pakken. Het doel is om schadelijk alcoholgebruik in Leuven tegen 2020 met 10% te reduceren.

Op donderdag 7 juni brachten experten uit de medische, academische, politieke en industriële wereld hun visie op het waarom van het samenwerkingsproject Lazarus en op een aantal onderzoeken en onderzoeksresultaten. Ook de samenwerkingsagenda voor het komende jaar werd er voorgesteld.

Carlos Brito, CEO van Global AB InBev, was speciaal naar Leuven afgezakt en zette zo mee zijn schouders onder het Lazarusproject. “We willen tegen 2020 het schadelijk alcoholgebruik verminderen met ten minste 10 procent in zes steden, waaronder Leuven. We investeren met deze City Pilots in initiatieven die verantwoord consumeren promoten en onverantwoorde consumptie ontmoedigen. De ‘best practices’ willen we wereldwijd implementeren tegen einde 2025,” vertelde Carlos Brito. Lazarus is een van de pilootprojecten die de onafhankelijke stichting AB-InBev foundation in zes steden over de hele wereld in het kader van de Global Smart Drinking Goals initieert. Die Global Smart Drinking goals kaderen in de Sustainable Development goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Screening via huisartsen

Peter Anderson, de Britse grondlegger van het Screening & Brief Intervention (SBI)-programma voor huisartsen, was ook aanwezig. Peter Anderson is professor aan het Institute of Health and Society van de Newcastle University. In het kader van Lazarus is in Leuven op basis van dat SBI-programma een project met de huisartsen opgestart. “In vergelijking met een veertiger die iets minder dan anderhalf drankje (minder dan 14 gram alcohol) per dag drinkt, verliest een man die vijf drankjes (50 gram of meer) per dag drinkt bijna vijf jaar en een vrouw iets meer dan vier. Dit verlies aan mensenlevens kan worden voorkomen door een hele reeks effectieve beleidsmaatregelen en programma’s,” lichtte professor Anderson toe. “Dit soort interventies kan grote gevolgen hebben voor het verminderen van vroegtijdig overlijden en het voorkomen van verloren werkdagen.” In Leuven start Lazarus onder leiding van het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde en in samenwerking met de huisartsen een project op om patiënten die gezondheidsrisico’s lopen door hun alcoholgebruik passend advies en behandeling te geven.

Gezamenlijke expertise

De stad Leuven, KU Leuven, UZ Leuven en AB InBev Belgium willen dit traject samen afleggen en zetten zo in op een gezamelijke expertise.

“Als bakermat van het bier, kan Leuven in dit verhaal natuurlijk niet ontbreken.” zegt Louis Tobback, burgemeester van Leuven. “Het stadsbestuur voert al jaren een gericht preventief beleid rond onverantwoord drinken, met als doel onder meer het verkeersonveilig gedrag en de overlast bij jongeren te reduceren. We zijn dan ook verheugd dat Leuven een van de 6 steden is waarin dit pilootproject gaat plaatsvinden.”

Vicerector Chantal Van Audenhove, Diversiteits- en Studentenbeleid KU Leuven vult aan: “Voor de KU Leuven is dit project waardevol omdat het verschillende onderzoeksgroepen toelaat om een aantal stappen vooruit te zetten in het verwerven van wetenschappelijke kennis In deze complexe problematiek. Tegelijk hopen we ook de samenwerking tussen de KU Leuven, LOKO en Stad Leuven rond de preventie van overlast te versterken, onder andere in samenwerking met Health House. En verder is het onze ambitie om in synergie te komen tot een preventieprogramma dat echt het verschil kan maken in de toekomst.”

Ook UZ Leuven vindt zijn plaats in het Lazarus-project. Professor Marc Sabbe van UZ Leuven vertelt: “UZ Leuven combineert als universitair ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek, opleiding en pluridisciplinaire patiëntenzorg, waardoor onze patiëntenzorg permanent voorwerp is van kritische reflectie en toetsing. Daaronder valt ook het alcoholbeleid voor de somatische patiënt: UZ Leuven streeft naar een breed gezondheidsbevorderend gedrag, waaronder verantwoord alcoholgebruik voor zijn patiënten, ook nadat zij zijn ontslagen uit de opname.”

Open space

Tijdens de leerrijke namiddag was er ook ruimte om onder de aanwezigen ideeën te verzamelen voor concrete interventies voor de drie doelgroepen in Leuven: bevolking at risk, scholieren, studenten.

error: Content is protected !!