Disclaimer en privacyverklaring

Inhoud

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

Veiligheid en beschikbaarheid

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hier, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg van is.

Aansprakelijkheid

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

De informatie van de website heeft een louter algemeen karakter en is niet direct bestemd voor individuele personen noch voor concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Persoonsgegevens

In geval persoonsgegevens door de gebruiker worden verstrekt, zal ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ die altijd verwerken conform de geldende wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling. ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden.

Intellectuele eigendom

De gegevens op deze website zijn in principe eigendom van ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’. Verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van de aangeboden informatie  is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke toestemming. Je kunt hiervoor contact opnemen via het online formulier.

Cookie policy

Cookies worden gebruikt om jouw bezoek aan een website te verbeteren en om bepaalde diensten aan te bieden. De cookies die Lazarus gebruikt, zijn veilig en worden nooit gebruikt voor advertenties.

Lazarus slaat geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is. Informatie verzameld met behulp van cookies wordt enkel gebruikt om eventuele fouten te identificeren en de website te optimaliseren.

error: Content is protected !!