Huisartsen zetten in op screening alcoholgebruik

7 June 2018Acties en projecten

Het meerjarenproject ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ (2020) richt zich op drie specifieke doelgroepen: scholieren, studenten en de algemene bevolking met verhoogd risico. In Leuven zullen de Lazaruspartners onder leiding van het Academische Centrum voor Huisartsengeneeskunde ook een huisartsenproject opstarten, met als doel om maar liefst 30 procent van de patiënten die risico lopen door hun alcoholgebruik passend advies en behandeling geven.

SBI-huisartsenprogramma

De artsen die aan het project deelnemen, zullen patiënten routinematig vragen naar hun alcoholgebruik en advies geven aan mensen die zwaar drinken. “In vergelijking met een veertiger die iets minder dan anderhalf drankje (minder dan 14 gram alcohol) per dag drinkt, verliest een man die vijf drankjes (50 gram of meer) per dag drinkt bijna vijf jaar en een vrouw iets meer dan vier. Dit verlies aan mensenlevens kan worden voorkomen door een hele reeks effectieve beleidsmaatregelen en programma’s,” zegt de Britse professor Peter Anderson, grondlegger van het “Screening & Brief Interaction” (SBI) huisartsenprogramma. “Het soort interventies kan grote gevolgen hebben voor het verminderen van vroegtijdig overlijden en het voorkomen van verloren werkdagen.”

Uitrol

Het startschot van het project werd gegeven op de General Assemblee van 7 juni en zal de komende maanden uitgerold worden in samenwerking met een aantal Leuvense artsen.

error: Content is protected !!