Lazarus ontmoet andere pilootsteden in New York

24 August 2018Nieuws en kalender

Het Leuvense samenwerkingsverband Lazarus is één van de zes pilootsteden die lokaal werken aan het reduceren van schadelijk alcoholgebruik. Gelijkaardige projecten werden ook opgezet in Mexico (Zacatecas), Brazilië (Brasilia), Zuid-Africa (Johannesburg), V.S. (Columbus, Ohio) en China (Jiangshan). Een vertegenwoordiging van deze 6 steden kwam in juli 2018 samen op een 3-daagse conferentie in New York. Ze deelden er successen en uitdagingen en werden bijgestaan door tal van onafhankelijke experten en de AB InBev Foundation.

Tijdens deze leer – en zoekconferentie kwamen er een aantal gemeenschappelijke thema’s bovendrijven. Zo wordt het alsmaar duidelijker dat het zwaartepunt in het realiseren van de globale ambitie, om 10% reductie in schadelijk alcoholgebruik te realiseren, vooral lokaal moet liggen. Het zijn de partners in de pilootsteden die manieren moeten vinden om hun krachten te bundelen om zo lokaal aangepaste – evidence-based interventies te ontwerpen en te implementeren. De uitdaging is om de verschillende belangen van partners te verbinden in een slagkrachtige samenwerking. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat Leuven het afgelopen jaar op dat vlak heel veel vooruitgang heeft geboekt.

We leerden ook dat schadelijk alcoholgebruik in elke stad een ander gezicht heeft. Zo is in Johannesburg (Zuid-Afrika) het (huiselijk) geweld de belangrijkste uitingsvorm. Jiangshan (China) wordt dan weer eerder geconfronteerd met het ‘thuisbrouwen’ van sterke drank. In Leuven is binge-drinking, zeker onder jongeren en studenten, dan weer een grote uitdaging.

De coördinatoren van de 6 steden legden de basis van een lerend netwerk dat tijdens het volgende werkjaar ook onderling kennis – en ervaringen zal uitwisselen.

error: Content is protected !!