Leerlingen in het secundair onderwijs drinken op alsmaar latere leeftijd en doen het ook minder vaak. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) voor het schooljaar 2017-2018. Voor een hoerastemming is het echter te vroeg, waarschuwt het VAD: dronken worden doen leerlingen nog altijd even vaak.

VAD organiseert elk schooljaar een bevraging naar onder meer het tabaks-, alcohol- en druggebruik bij zowat 7.500 leerlingen in het secundair onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 waren de drie trends allemaal dalend. “Positief”, klinkt het bij VAD, “maar op sommige vlakken is er nog altijd een grote nood aan aanhoudende preventieve inspanningen.”

Het alcoholgebruik springt nog altijd het meest in het oog. Hoewel dat de voorbije tien jaar stelselmatig is gedaald, geeft nog altijd meer dan de helft van de leerlingen aan in het voorbije jaar alcohol gedronken te hebben, meer dan tien procent deed dat zelfs regelmatig.

Ook in de jongere leeftijdscategorieën blijven leerlingen alcohol drinken. Hoewel het eigenlijk verboden is om alcohol te verkopen, schenken of aanbieden aan jongeren onder de 16, geeft maar liefst vier op de tien van hen aan al eens alcohol te hebben gedronken. Bovendien geeft meer dan de helft aan dat ze makkelijk aan bier of wijn kunnen geraken, en zegt ook meer dan vier op de tien dat sterke drank krijgen geen probleem is.

Tot slot worden de positieve evoluties overschaduwd door een stagnatie in het fenomeen dronkenschap. Een kwart van de leerlingen gaf aan in het voorgaande jaar dronken te zijn geweest, hetzelfde aantal gaf aan wel eens te bingedrinken. Er wordt dus later en minder frequent gedronken, maar dat wil nog niet zeggen dat jongeren minder dronken worden.

Het VAD wil dan ook blijven inzetten op preventie, onder meer via campagnes en gerichte lessen op school.

Vlaams minister van Gezondheid Wouter Beke (CD&V) is alvast tevreden met de positieve resultaten. Die “tonen aan dat aanhoudende preventieve inspanningen op maat van de doelgroep vruchten afwerpen”, zegt hij. Ik ben ervan overtuigd dat met doeltreffende preventie ook nieuwe uitdagingen succesvol kunnen worden aangegaan.”

error: Content is protected !!