Huisartsen zetten in op screening alcoholgebruik

Huisartsen zetten in op screening alcoholgebruik

In Leuven start het Lazarusproject onder leiding van het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde en in samenwerking met de huisartsen een project op om patiënten die gezondheidsrisico’s lopen door hun alcoholgebruik passend advies en behandeling te geven.

Grootschalig onderzoek naar alcoholgebruik in Leuven

Grootschalig onderzoek naar alcoholgebruik in Leuven

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ wil wetenschappelijke interventies doen om problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Afgelopen weken voerde het onderzoeksbureau Indiville een nulmeting uit via klassikale enquêtes in het middelbaar onderwijs. Ze deden ook via face-to-face interviews aan huis bij Leuvense burgers van 16 jaar en ouder. Welke bevindingen kwamen uit dat onderzoek?

Lazarus in Health House

Lazarus in Health House

In het najaar start ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ met een Smart Drinking-project in Health House. Dat project wil jongeren tussen 16 en 25 jaar bewustmaken van het verstandig omgaan met alcohol tijdens het uitgaan.

Lazarus en LOKO slaan de handen in elkaar voor de oktobercampagne

Lazarus en LOKO slaan de handen in elkaar voor de oktobercampagne

Bij de start van het academiejaar organiseert koepelorganisatie LOKO elk jaar opnieuw een campagne om studenten bewust te maken van de overlast die zo’n grote groep in een stad kan bezorgen. In het academiejaar 2018-2019 zal de oktobercampagne de focus leggen op het thema ‘Smart Drinking’. ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ en LOKO slaan hiervoor de handen in elkaar.

Pin It on Pinterest

Share This