Over Lazarus

AB InBev en de stad Leuven bundelen hun krachten in het Leuvense Smart Drinking pilootproject ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’. Dit ambitieus project wil tegen eind 2022 onverantwoorde alcoholconsumptie in de stad Leuven met 10 procent doen dalen.

NIEUW

Een unieke beleving en interactieve training voor de horeca.

Lazarus zet in op slim drinken en Streeft naar een daling van overmatig drankverbruik

AB InBev, de stad Leuven en partners bundelen hun krachten in het Leuvense Smart Drinking pilootproject ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’. Dit ambitieus project wil tegen eind 2022 onverantwoorde alcoholconsumptie in de stad Leuven met 10 procent doen dalen. Lazarus werkt hiervoor ook regelmatig samen met de KU Leuven en het UZ Leuven.

Door de krachten te bundelen werkt Lazarus vanuit een 360 graden aanpak. De partners van Lazarus willen het overmatig gebruik van alcohol ombuigen naar een slim omgaan met alcohol. Alhoewel matig alcoholgebruik op gepaste momenten een onderdeel kan zijn van plezier, wil het Lazarus-project de link tussen plezier en alcoholgebruik doorbreken en een nuchtere kijk op alcohol creëren.

Globale aanpak

‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ is een van de pilootprojecten die de onafhankelijke stichting AB-InBev foundation in zes steden over de hele wereld in het kader van de Global Smart Drinking Goals initieert. Naast Leuven zijn ook Brasilia in Brazilië, Zacatecas in Mexico, Johannesburg in Zuid-Afrika, Jiangshan in China en Colombus Ohio in de Verenigde Staten ‘City Pilot’.

De Global Smart Drinking goals kaderen in de Sustainable Development goals (SDG) van de Verenigde Naties, meer bepaald SDG 3.5: ‘de preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.’ De meest impactvolle en effectieve campagnes uit het Lazarus-project in Leuven zullen in de toekomst uitgerold worden in andere Belgische steden én de wereld.

Uit de schaduw

Het Smart Drinking Project ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ is een meerjarenprogramma. We werken op verschillende vlakken: regelgevend via de overheid, aan de aanbodzijde via de industrie, preventief via de onderwijs- en zorgsector.

Lazarus richt zich op interventies die het thema overmatig drinken bespreekbaar maken binnen het gezin en de maatschappij en die het onderwerp uit de schaduw en taboesfeer halen. Lazarus wil slim drinken promoten en zet in op het veranderen van sociale normen en gewoontes.

Waarom Lazarus?

Lazarus is misschien niet onmiddellijk een naam die je met Smart Drinking associeert… Toch is Lazarus ook een man die in de Egyptische mythologie en later ook in de Bijbel uit de dood is opgestaan en een tweede kans kreeg. In het Hebreeuws betekent de naam ook ‘Gods hulp’.

Het Leuvense Lazarus-project wil niet voor God spelen, maar wil wel een hand toesteken naar de Leuvense inwoners, scholieren en studenten. Je hoeft je niet Lazarus te drinken om plezier te maken op café, in de sportclub, op kot, onder vrienden. Met de verschillende partners plant ‘Lazarus, een nuchtere kijk op drinken’ interventies om jongeren, studenten én volwassenen slim te laten drinken, bijvoorbeeld door het genieten van een glas bier of wijn af te wisselen met niet-alcoholische dranken. Er zijn immers genoeg lekkere drankjes, of het nu niet- of laag-alcoholische bieren zijn of zelfgemaakte ijsthee of limonade. Ook water-tastings zijn in vandaag. Lazarus wil mensen bewust maken van hun drinkgedrag en de link tussen plezier maken en te diep in het glas kijken doorbreken.

Partners

AB InBev

AB InBev investeert al meer dan 30 jaar in initiatieven die verantwoord consumeren promoten en onverantwoorde consumptie ontmoedigen.  Het bedrijf focust hierbij onder andere op het tegen gaan van binge drinking, underage drinking en rijden onder invloed. In 2015 werd een nieuwe set Global Smart Drinking Goals gelanceerd, die gerealiseerd moeten worden tegen het einde van 2025. Een van deze doelstellingen is het verminderen van het schadelijk alcoholgebruik met ten minste 10% in zes steden tegen 2020 en de implementatie van de best practices wereldwijd tegen einde 2025.

Stad Leuven

Het stadsbestuur van Leuven voert al jaren een gericht preventief en sanctionerend beleid rond onverantwoord drinken, met als doel onder meer het verkeersonveilig gedrag en de overlast te reduceren, maar ook met het oog op een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid.  De stad zet in op een integrale en gecoördineerde aanpak  rond slim drinken die ervoor moet zorgen dat alle betrokken sectoren en partners zich engageren tot samenwerking en uitvoering en dit ter bevordering van het welzijn en de veiligheid van de bevolking.

Tweeperenboom

Tweeperenboom is een coöperatieve organisatie van diverse experten, gespecialiseerd in transitie- en doorbraaktrajecten vanuit diverse invalshoeken. Tweeperenboom werd door de partners gevraagd als onafhankelijke coördinator die de belangen van elke partner behartigt, in functie van het gezamenlijke doel.

error: Content is protected !!